Kommentit


Kommentteja voidaan käyttää lukuisiin tarkoituksiin. Yksi yleisimmistä käyttötavoista on antaa lisätietoja rakennemäärittelyn esittelyistä (esimerkki). Muita yleisiä käyttötapoja ovat esimerkiksi rakenteiden poistaminen väliaikaisesti dokumentti-ilmentymästä (esimerkki) ja dokumentti-ilmentymän jakaminen osiin koodin lukemisen helpottamiseksi (esimerkki). Näitä on käytetty mm. XML-määrittelyn XML-versiossa.

XML:ssä kommentit alkavat '<!--'-merkinnällä (jota kutsutaan kommentin aloitusmerkinnäksi tai alkutunnisteeksi) ja päättyvät '-->'-merkintään (jota kutsutaan kommentin lopetusmerkinnäksi tai lopputunnisteeksi). Kaikki näiden merkintöjen välissä olevat merkit kuuluvat kommentin sisältöön.

Kommentin osat
aloitusmerkintä kommentin sisältö lopetusmerkintä
<!-- kommentin sisältämä teksti -->

Kommentin sisältöä koskee vain muutama rajoitus:

Muuten sisältö voi käsitellä mitä tahansa asiaa ja olla mitä tahansa - jopa merkkausta. Yleensä jäsentimet, ja XML-sovellukset ylipäätään, vain ohittavat kommentin sisällön käsittelemättä sitä millään tavalla. Tämän vuoksi kommentin sisällössä olevaa merkkausta ei tunnisteta eikä esimerkiksi sisällössä olevia entiteettejä korvata vastaavalla tekstillä.

Kommenttien sijoittaminen XML-dokumenttiin

Peukalosäännön mukaan kommentteja voidaan käyttää missä tahansa merkkauksen ja merkkausesittelyjen ulkopuolella. Tarkemmin sanoen XML-määrittely sallii kommentteja seuraavissa kohdissa (suluissa sijoituksen salliva sääntö):

Alla on esimerkkidokumentti, johon on sijoitettu kommentit kaikkiin sallittuihin kohtiin. Kommenttien sisällä suluissa on sääntö, joka sallii kyseisen sijoituksen.

<?xml version="1.0" ?>
<!-- kommentti (Misc) -->
<DOCTYPE x [
  <!-- kommentti (markupdecl) -->
  <!ELEMENT x   (y)+>
  <!-- kommentti (markupdecl) -->
  <!ELEMENT y   (#PCDATA)>
  <!-- kommentti (markupdecl) -->
]>
<!-- kommentti (Misc) -->
<x>
  <!-- kommentti (content) -->
  <y>xyz<!-- kommentti (content) --></y>
  <!-- kommentti (content) -->
</x>
<!-- kommentti (Misc) -->

Linkkejä


Sivua on edellisen kerran päivitetty: 07.02.2000.
Kommentteja voi lähettää Henri Ruinille osoitteeseen ruini@cs.helsinki.fi.